Android дээр Minecraft -ийн бүтэцийг татаж авах

Өгөгдсөн хэсэгт та Minecraft PE болон бусад хувилбаруудад зориулсан багцын бүтэц, нөөцийг хоёуланг нь олох боломжтой. Тэд тоглолтонд зарим өөрчлөлт оруулж болох боловч эдгээр өөрчлөлтүүд өөр өөр хэмжээтэй байж болно.

Minecraft PE -ийн бүтэцийг татаж авах

Үйлчлүүлэгчийн "хамрах хүрээ" -ийн ялгаа нь зөвхөн багцаас хамаарна, тиймээс та багцыг илүү сайн, өнгөлөг сонгох тусам тэд илүү сайн харагдах болно. тоглоомын үйлчлүүлэгч Minecraft Pocket Edition.

Нийт өгсөн бүх файлыг нийтлэхээс өмнө шалгаж, бүх дэлгэцийн агшинг нийтлэлд оруулсан болно.

Бидэнтэй хамт та тэдний бүрэн ажиллагаатай гэдэгт итгэлтэй байж болно! Эхлэгчдэд зориулсан гарын авлага бий болсон. Би бүтэцийг хэрхэн тохируулах вэ?